Tanıtım

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

 

Öğretim Yılı:

:4

2017 Kılavuz Bilgileri

 

Minimum Puan

Maksimum Puan

Burssuz

279,66333

303,86891

Burslu %25

303,63749

333,68171

Burslu %50

351,22021

373,52913

Burslu %75

*

*

Burslu %100

377,12491

379,28784

 

(*) Bu kategoride burs verilmemektedir.

Puan Türü

:TM-2

 

KONTENJANLAR

Burssuz           : 3

 

Burslu (%25)  : 5

 

Burslu (%50)  : 36

 

Burslu (%75)  :

 

Burslu (%100): 6

 

Toplam           : 45

   
   
   
   
   
     

 

 

Temel Eğitim Bölümü altında yer alan Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, formal eğitimin en temel basamaklarından olan İlkokul 1- 4. sınıflar için insana, topluma doğaya duyarlı; mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sınıf öğretmeni yetiştiren bir programdır.

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda eğitim, alan ve öğretmenlik bilgi ve becerilerinin kazandırılması, teorik dersler yanında laboratuvarda ve uygulama okullarında iş içinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler ile genel kültür ve özel alanda becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Programdan mezun olanlar, resmi ve özel okullarda sınıf öğretmeni olabildikleri gibi eğitim yazılımları ve araçlarının hazırlanması ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kurumlarda görev alabilirler.