Tanıtım

 

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Öğretim Yılı: :4
2015 Kılavuz Bilgileri
  Minimum Puan Maksimum Puan
Burssuz 243,419 283,577
Burslu %25 294,597 316,058
Burslu %50 321,294 343,359
Burslu %75    
Burslu %100 345,352 363,041
  (*) Bu kategoride burs verilmemektedir.
(-) Bu kategorinin puanı henüz belli değil.
Puan Türü :TM-2
 
KONTENJANLAR
Burssuz :22
Burslu (%25) :10
Burslu (%50) :8
Burslu (%75) :
Burslu (%100) :5
Toplam :45
 
Temel Eğitim Bölümü altında yer alan Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, formal eğitimin en temel basamaklarından olan" İlkokul 1- 4." sınıflar için sınıf öğretmeni yetiştiren bir programdır. 

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda eğitim, alan ve öğretmenlik bilgi ve becerilerinin kazandırılması, teorik dersler yanında laboratuvarda ve uygulama okullarında iş içinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler ile genel kültür ve özel alanlarda becerilerini geliştirirken, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek ve uluslararası bir bakış açısı kazanabilmek adına yabancı dil olarak dört dönem İngilizce dersi görmektedirler.

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı "TM-2" puan türü ile öğrenci almaktadır. Programdan mezun olanlar, resmi ve özel okullarda sınıf öğretmeni olabildikleri gibi eğitim yazılımları ve araçlarının hazırlanması ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kurumlarda görev alabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde akademik alanlarda çalışabilirler.